Følg oss på Facebook

Man - Fre: 7:30 - 15:30
55 21 53 40

26.6.2018

Seljelid Truckutleie AS bryr seg om ditt personvern. Denne personvernerklæringen omhandler hvilke personopplysninger selskapet, inkludert mor-/datterselskap, samler inn fra deg. Det gjelder både gjennom direktekontakt med deg som kunde, eller gjennom produkter og tjenester vi tilbyr via våre nettsider, og hvordan vi bruker disse opplysningene.

Vårt tilbud av varer og tjenester kan også være knyttet opp mot en tredjepart.

Med personopplysninger mener vi opplysninger knyttet til en fysisk person, slik som adresser, e-post, telefonnummer ol.

1.      Behandlingsansvarlig

Seljelid Truckutleie AS, v/daglig leder, er behandlingsansvarlig for selskapets behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av oss.

Vår kontaktinformasjon finner du nederst i denne erklæringen.

2.      Hvilke opplysninger lagres?

Som kunde av oss ønsker vi å benytte oss av din kontaktinformasjon, slik som: navn, firmaadresse, telefonnummer og e-postadresse. Skriftlig kommunikasjon som foregår mellom deg og Seljelid Truckutleie AS kan også bli lagret. Det er frivillig for de som besøker våre nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med nyhetsbrev, bestilling av informasjonsmateriell eller ved andre henvendelser. Vårt behandlingsgrunnlag er i disse tilfellene samtykke fra deg.

3.      Hva brukes opplysningene til?

Alle opplysninger, inkludert personopplysninger, du sender oss er først og fremst lagret for å kunne håndtere kundeforholdet mellom deg og Seljelid Truckutleie AS. Dine personopplysninger gjør oss i stand til å yte en best mulig service til deg som kunde. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du til enhver tid reservere deg mot dette. I tillegg til digitale kommunikasjonskanaler benytter Seljelid Truckutleie AS for øvrig telefon og e-post til markedsføring og kommunikasjon med våre kunder. Det er kun ansatte i Seljelid Truckutleie AS som har tilgang til disse opplysningene.

4.      Hvor lenge beholder vi dine opplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig, eller for å oppfylle bestemte lovkrav til lagring av data. Dine kontaktopplysninger har vi kun behov for å lagre så lenge du er kunde hos oss. Personopplysninger slettes 3 år etter at et kundeforhold er avsluttet, hvis ikke det foreligger hensyn til regnskapsloven hvor det er krav til lengre lagring av informasjon.

5.      Hvem har tilgang til opplysningene?

Seljelid Truckutleie AS har flere samarbeidspartnere, og for å kunne tilby deg den beste servicen, må vi ved behov dele relevante opplysninger med vårt datterselskaper, eller med en tredjepart. Sistnevnte gjelder kun for deltagere på truckfører kurs, da vi er sertifisert som kursarrangør. Personinformasjon blir videreformidlet til Stiftelsen Sentralregisteret, som er ansvarlig for å utstede truckførerbevis.

6.      Andre nettsteder og tjenester

Vi har på våre nettsider lenker til andre nettsteder og noen av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for andre nettsteder enn vårt eget.

7.      Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i dine opplysninger som vi har registrert om deg. Du kan også kreve retting eller sletting av personopplysninger. Du kan enkelt endre slags informasjon du ønsker å motta fra oss. Hver utsendelse inneholder en avmeldingslink i slutten av teksten.

8.      Kontakt

Kontaktinformasjon:

Ved spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt:

Seljelid Truckutleie AS, Dokkeskjærskaien 23, 5006 BERGEN

E-post: post@truckutleie.no  – Tlf: 55 21 53 40